12 خرداد 1398 بدون نظر مقالات

مترجمان معمولا موارد زیر را انجام می دهند:

مفاهیم را در زبان مبدأ به مفاهیم معادل در زبان مقصد تبدیل میکنند
اطلاعات و اصطلاحات فنی را به واژه نامه ها و پایگاه های داده های اصطلاحات برای تدوین و ترجمه دهی های خود استفاده میکنند
صحبت کردن، خواندن و نوشتن روان در حداقل دو زبان، یکی از آنها معمولا انگلیسی است
سبک و تن از زبان اصلی را رله میکنند
رایت کردن پیام های گفتاری به دقت، سریع و واضح
دانش فرهنگی خود را اعمال میکنند تا تفسیر دقیق و معنی داری از پیام اصلی را ارائه دهند
مترجمان و مترجمان با تبدیل پیام ها یا متن از یک زبان به زبان دیگر به ارتباطات کمک می کنند. اگر چه برخی از افراد هر دو، تفسیر و ترجمه هستند

حرفه های مختلف: مترجمان با ارتباطات گفتاری کار می کنند، و مترجمان با ارتباطات نوشته شده کار می کنند.

مترجمان اطلاعات را از یک زبان گفتاری به یک دیگر تبدیل می کنند ، یا، در مورد مترجمان اشاره گر زبان، بین زبان گفتاری و زبان اشاره. هدف یک مترجم، این است که مردم تفسیر را بشنوند مانند زبان اصلی. مترجمان معمولا باید سخنرانان مسلط و یا امضاکنندگان هر دو زبان باشند، زیرا آنها در میان افرادی که زبان مشترکی را به اشتراک نمیگذارند، به عقب و جلو صحبت نمیکنند.

مترجمان مواد کتبی را از یک زبان به زبان دیگر تبدیل می کند. هدف مترجم این است که مردم ترجمه را بخوانند، مثل اینکه این نوشته اصلی بود. برای انجام این کار، مترجم باید بتواند به نحوی که ساختار و سبک متن اصلی را حفظ یا تکرار کند، در حالی که ایده ها و واقعیت های اصلی مواد دقیق را حفظ می کند. مترجمان باید به طور صحیح هر گونه منابع فرهنگی، از جمله عامیانه و سایر اصطلاحات را ترجمه کنند که به معنای واقعی کلمه ترجمه نشده باشند.

مترجمان باید زبان اصلی روان را بخوانند. آنها معمولا به زبان مادری خود ترجمه می کنند.

تقریبا تمام کار ترجمه بر روی یک کامپیوتر انجام می شود و مترجمان بیشترین تکالیف را الکترونیکی دریافت می کنند. ترجمه ها اغلب از طریق تعدادی از اصلاحات پیش از رسیدن به فینال می روند.

ترجمه معمولا با ابزار ترجمه کامپيوتری (CAT) انجام می شود، که در آن پایگاه داده های رایانه ای از احکام یا بخش های قبلا ترجمه شده (به نام “حافظه ترجمه”) ممکن است برای ترجمه متن جدید مورد استفاده قرار گیرد. ابزار CAT اجازه می دهد تا مترجمان کارآمدتر و به طور مداوم کار کنند. مترجمان نیز مواد را که توسط رایانه ها ترجمه شده اند و یا ترجمه ماشین را ترجمه می کنند. این فرایند پس از ویرایش نامیده می شود.

خدمات ترجمه و ترجمه در تقریبا تمام موضوعات مورد نیاز است. اگرچه بیشتر مترجم و مترجم در یک رشته خاص یا صنعت تخصص دارند، اما بسیاری از آنها دارای تخصص خاصی هستند.

Rate this post

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *