مترجم همزمان استخدام

نكات مهم مترجم همزمان
9 آذر 1400 مقالات
نكات مهم مترجم همزمان لازم به ذكر است كه از مترجم همزمان در كنفرانس هاي بين المللي، همايش هاي جهاني، اجلاس بزرگ، سمپوزيم هاي دوره اي و برنامه هايي از اين دست استفاده مي شود. پس براي مذاكرات بازرگاني و جلسه هايي كه تعداد شركت كنندگان آن اندك است ...
نكات مهم درباره مترجم همزمان
7 مهر 1397 مقالات
نكات مهم درباره مترجم همزمان لازم به ذكر است كه از مترجم همزمان در كنفرانس های بين المللی، همايش های جهانی، اجلاس بزرگ، سمپوزيم های دوره ای و برنامه هايی از اين دست استفاده می شود. پس برای مذاكرات بازرگانی و جلسه هايی كه تعداد شركت كنندگان آن اندك ...
مترجم همزمان خوب
31 شهریور 1397 مقالات
مترجم همزمان خوب مهارت در نوشتن آن‌هم به شکل روان و خوانا به هر دو زبان مبدأ و مقصد، حائز اهمیت است. نوشتن وظیفهٔ اصلی یک مترجم است. دانش‌آموختگان باید با سبک‌های مختلف نوشتن آشنا باشند، و در نوشته‌هایشان اصول نوشتاری و علامت‌گذاری را به‌خوبی اعمال کنند. ویرایش و ...
جستجوی معادل ها در زبان مقصد 1
12 اسفند 1396 مقالات
جستجوی معادل در زبان مقصد 1 ما بسیار بر این نکته تاکید کردیم که فهمیدن متن مبدا برای ترجمه کردن از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع به نظر می رسد دو استدلال مهم به صحت ترجمه ای که به شیوه ی رمزگشایی انجام می شود،صدمه می زند: نظری ...
مترجم همزمان کیست؟
3 دی 1396 مقالات
مترجم همزمان کیست؟ مترجم همزمان فرصت تغییر دادن عبارات، تصحیح ساختار جملات و انتخاب سبک‌های گوناگون را ندارد و رعایت زمان در بعضی موارد یک نیاز محسوب می‌شود. تنها مزیتی که مترجم همزمان از آن برخوردار است ولی مترجم مکتوب از آن بی بهره است استفاده از پیامهای جانبی است که ...