مترجم انگلیسی به فارسی

بهبود دانش فرهنگی در زبان منبع
3 مهر 1398 بدون نظر مقالات
بهبود دانش فرهنگی در زبان منبع یک مترجم آزاد مستقل بسیار با تفاوت های فرهنگی بین کشور یا کشورهایی که در آن زبان (ها) و زبان مقصد (ها) صحبت می شود، آشنا هستند. ما همچنین مترجمین باید به عنوان مشاوران فرهنگی عمل کنند و مشتریان را در زمانی که ...
نوشتن جملات با ساختار زبان مقصد
26 آبان 1397 مقالات
نوشتن جملات با ساختار زبان مقصد از آنجا که هر زبان ساختار منحصر به فردی دارد، اولین نکته در ترجمه فارسی به انگلیسی، تلاش برای نوشتن جملات با ساختار انگلیسی است یعنی منتقل کردن مفاهیم و معانی با ساختار زبان مقصد. بدین منظور ابتدا باید معانی جملات فارسی را، ...