راه کار ها در مترجمی همزمان

موارد استفاده مترجم پیاپی
28 مهر 1397 مقالات
موارد استفاده مترجم پیاپی *برای شركت در نمايشگاههای بين المللی: چه بعنوان بازديدكننده در يك نمايشگاه بين المللی باشيد، چه بعنوان غرفه دار، يك مترجم پياپی، كمك بزرگی برايتان خواهد بود. يك مترجم زبان انگليسی می تواند ايجاد ارتباط با بازديدكنندگان و يا طرفين خارجی شما را كاملا برعهده ...
راه کار مترجم همزمان
5 خرداد 1397 مقالات
راه کار مترجم همزمان به طور کلی به نظر می رسد که تاثیر آماده سازی شناختی از آماده سازی اصطلاحات کمتر است. تصویر مترجم شفاهی ” انسان صادق” که تلاش می شود با تفسیر گفتمان درک شود، و به دنبال آن نظرات جمع آوری شده را بازسازی می کند، ...
تجربه و شناخت تخصصی مترجمان شفاهی
29 اردیبهشت 1397 مقالات
تجربه و شناخت تخصصی مترجمان شفاهی بسیاری از مترجمان شفاهی اذعان می دارند که اصطلاحات فنی را برای همایش به ذهن می سپرند، و بعد از همایش به سرعت آنها را فراموش می کنند. اما برخی دیگر از مترجمان شفاهی معتقدند که در طی زمان مجموعه واژگان فنی بیشتری ...
شاخص های کیفیت در مترجم همزمان
8 اردیبهشت 1397 مقالات
شاخص های کیفیت در مترجم همزمان اصطلاحات فنی که بار اطلاعاتی آن ها در ترجمه شفاهی عمدتا یا جزا از دست رفته است بسیار متنوع هستند. در ترجمه ی متن این کمیت در زبان مبدا به 80 درصد و در زبان مقصد به 20 درصد می رسد. ارائه ی ...
مشکلات مترجمان همزمان
1 اردیبهشت 1397 مقالات
مشکلات مترجمان همزمان خستگی،شرایط بد کاری، فقدان اطلاعات کافی، بی توجهی محرز سازماندهندگان و نمایندگان نسبت به ترجمه شفاهی الویت های مترجم شفاهی را تغییر داده، و امکان استفاده از قانون کمترین تلاش را فراهم می کند. جستجو برای حفظ اعتبار عنصر مهم دیگری است که نقش عمده ای ...
انتخاب راه کارها در مترجمی همزمان
25 فروردین 1397 مقالات
انتخاب راه کارها در مترجمی همزمان راه کارهای مختلف انتخاب های مستقل، قطعی و منحصر به فرد نیستند. مترجم شفاهی اغلب از روندهای موفقیت آمیز بی شماری در رویارویی با یک مشکل خاص استفاده می کند. برای مثال او می تواند رمزگشایی یا بومی کردن را به کار ببرد. ...
راه کار ها در مترجمی همزمان 4
18 فروردین 1397 مقالات
راه کار ها در مترجمی همزمان 4 بازسازی کلمه به زبان مبدا ، تلفظ کردن کلمه همان طوری که در زبان مبدا است ( کلمه ی انگلیسی yellowfin که در ترجمه ی شفاهی انگلیسی- فرانسه به همان صورت انگلیسی، به کار رفته زیرا معادل فرانسوی thon jaune در  بحبوحه ...
راه کار ها در مترجمی همزمان 3
11 فروردین 1397 مقالات
راه کار ها در مترجمی همزمان 3 وقتی مترجم فکر می کند که اطلاعات مهمی را از دست داده است، می تواند موقتا ترجمه اش را متوقف کرده و به شنوندگان اطلاع دهد. آن ها می توانند واکنشی نشان ندهند، بعد از تمام شدن صحبت گوینده از او توضیح ...
راه کار ها در مترجمی همزمان 2
4 فروردین 1397 مقالات
راه کار ها در مترجمی همزمان 2 اگر مترجم شفاهی در اتاقک مخصوص ترجمه تنها باشد می تواند راه حل مشکل اصطلاح شناختی اش را با مراجعه به منابعی که در اتاقک مخصوص ترجمه در اختیارش است، پیدا کند: متون مربوط به کار، فرهنگ لغت ها، فهرست کلمات و ...