جستجوی معادل

جستجوی معادل ها در زبان مقصد 2
19 اسفند 1396 مقالات
جستجوی معادل در زبان مقصد 2 در رابطه با کار آماده سازی واژگان مشکل چند معنایی با استفاده از بافت متن مشخص شده، به وسیله جمع آوری اطلاعات مکتوب کاملا کاهش یافته و حتی به طور کل از بین رفته است. از طرف دیگر پیشرفت موازی بخش های مورد ...
جستجوی معادل ها در زبان مقصد 1
12 اسفند 1396 مقالات
جستجوی معادل در زبان مقصد 1 ما بسیار بر این نکته تاکید کردیم که فهمیدن متن مبدا برای ترجمه کردن از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع به نظر می رسد دو استدلال مهم به صحت ترجمه ای که به شیوه ی رمزگشایی انجام می شود،صدمه می زند: نظری ...