ترجمه

انواع ترجمه‌های همزمان
3 دی 1396 مقالات
انواع ترجمه‌ همزمان در حال حاضر سه نوع ترجمه هم‌زمان در سازمان‌های بین‌المللی خصوصاً در سازمان ملل متحد معمول است که عبارت‌اند از: ترجمهٔ همزمان مقطع (Consecutive interpreting): در این نوع ترجمه، مترجم با استفاده از فاصله زمانی که پس از قطع موقت کلام گوینده حادث گردیده، مفاهیم را ...