ترجمه همزمان متن انگلیسی به فارسی

نکاتی در مورد ترجمه همزمان انگلیسی – بخش دوم
21 مهر 1397 مقالات
نکاتی در مورد ترجمه همزمان انگلیسی امانت داری از آنجا که احتمال دارد در زمان ملاقات ها، هر یک از طرفین برای دفاع از مطالب خویش لحن کلام را تقویت نموده، و با شدت و هیجان سخن بگویند و یا حتی ناراحتی و نگرانی خود از موضوعی را به ...