ترجمهٔ شفاهی

مشکلات در ترجمه همزمان
21 بهمن 1396 مقالات
مشکلات ترجمه همزمان در مورد مشکلات احتمالی که طی اولین مرحله ی ترجمه ی شفاهی یعنی شنیدن و تحلیل کردن به وجود می آید یادآوری نقش اساسی ساختارهای احتمالی دریافت شده توسط شنونده حائز اهمیت است. گوینده هیچ گاه کلمات را با یک شیوه بیان نمی کند و همچنین ...
انواع ترجمه‌های همزمان
3 دی 1396 مقالات
انواع ترجمه‌ همزمان در حال حاضر سه نوع ترجمه هم‌زمان در سازمان‌های بین‌المللی خصوصاً در سازمان ملل متحد معمول است که عبارت‌اند از: ترجمهٔ همزمان مقطع (Consecutive interpreting): در این نوع ترجمه، مترجم با استفاده از فاصله زمانی که پس از قطع موقت کلام گوینده حادث گردیده، مفاهیم را ...