رویداد

ترجمه همزمان آنلاین دوره دکتری مدیریت دانشگاه لیسبون از تاریخ ۱۴مهر الی ۲۴ مهر
بدون نظر رویداد
ترجمه همزمان آنلاین دوره دکتری مدیریت دانشگاه لیسبون از تاریخ ۱۴مهر الی ۲۴ مهر
دکتر وحید طائب نیا مترجم همزمان دوره کتاب سال
بدون نظر رویداد
دکتر وحید طائب نیا مترجم همزمان دوره کتاب سال دکتر وحید طائب نیا مترجم همزمان سی و ششمین دوره کتاب سال ایران در تالار وحدت با حضور رئیس جمهور محترم آقای دکتر روحانی و وزیر محترم ارشاد آقای صالحی