12 دی 1397 مقالات

از مترجم کارآمد انتظار می رود سرعت عمل را داشته باشد و بتواند واژه مناسب را به هنگام استفاده کند . اگر مترجم کتاب خوان باشد در معادل سازی و یافتن واژگان از توانایی لازم برخوردار است و به بیان متخصصان علم رفتار گرایی (Behaviorists) مغز این افراد مانند ماهیچه هایشان پرورش یافته است. ولی به هرحال همانطور که برای هر راننده ماهری هم ممکن است مشکلی ایجاد شود و یا مانعی در سر راهش قرار گیرد، مترجم نیز ممکن است گاهی در یافتن معادل های مناسب با مشکل روبرو شود. در این موارد مترجم فرصت بسیار اندکی برای معادل یابی دارد و بخصوص در ترجمه همزمان این فرصت کسری از ثانیه خواهد بود. در این موارد مترجم باید با تبحر و سرعت عمل بالا واژه مذکور را در حد عبارت کوتاه توضیح دهد؛ زیرا فرصتی برای توضیح آن در قالب جمله نیست. معمولاً افراد سریعتر از استاندارد 150 لغت در دقیقه صحبت می کنند که این امر کار مترجم را مشکل تر می کند. علاوه بر آن از آنجائی که بسیاری از واژگان جدید در زبان هایی مانند انگلیسی، فرانسه و عربی بسیط هستند و زایایی زبان فارسی در آن حد نیست که کلمه در برابر کلمه بیانگر معنا باشد سرعت عمل مترجم در شنیدن، تحلیل و بیان، نقش اصلی را ایفا می کند.

Rate this post
برچسب ها