23 دی 1397 بدون نظر مقالات

جهت آمادگی ترجمه همزمان حتما باید،قبل از حضور مترجم همزمان در محل سازمان ، اطلاعات لازم در ارتباط با موضوع ترجمه به مترجم اطلاع رسانی شود.

در صورت اهمیت داشتن موضوع ، قبل از اجرای فرآیند ترجمه ، جلسه حضوری با مترجم همزمان برگزار شده و سناریوهای مختلف جهت اجرای موفقیت آمیز ترجمه همزمان مورد بررسی و نهایی شود.
این سناریوها بر اساس تجهیزات و امکانات پیش بینی شده و محل تعیین شده قبل از برگزاری جلسه و ریسک های شناسایی شده ترجمه همزمان تدوین می شود.

در این جلسه به نکات زیر در زمان ترجمه همزمان به مترجم همزمان تاکید شود :

  • عدم به کارگیری اصطلاحات پیچیده در زمان ترجمه
  • ترجمه همزمان به صورت شیوا با در نظر گرفتن فرهنگ و آداب
  • ترجمه با سرعت مناسب و پیوسته و با صدای بلند

Rate this post

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *