28 مهر 1397 مقالات

موارد استفاده مترجم پیاپی

*برای شركت در نمايشگاههای بين المللی: چه بعنوان بازديدكننده در يك نمايشگاه بين المللی باشيد،
چه بعنوان غرفه دار، يك مترجم پياپی، كمك بزرگی برايتان خواهد بود.
يك مترجم زبان انگليسی می تواند ايجاد ارتباط با بازديدكنندگان و يا طرفين خارجی شما را كاملا برعهده گيرد.

*سخنرانی رييس يك هياٴت خارجی براي مخاطبين:
مترجم به سخنرانی گوش می كند و سپس آنچه را مطرح شد، به زبان مورد نظر برمی گرداند.

*جلسه معرفی محصولات شما به يك ميهمان خارجی:
فرض كنيد كه محصول جديدي ساخته ايد و مايليد آنرا به سايركشورها صادر كنيد.
چند شركت خارجی نسبت به اين امر تمايل نشان داده و برای مذاكرات درمورد قيمت و ساير مسائل به ايران آمده اند.
در اينجا، ارزش يك مترجم خوب برای موفقيت شما در بازاريابي اثبات می شود.

*بازديد يك فرد يا هياٴت خارجي از كارخانه يا شركت شما :
فرد خارجی، نحوه عملكرد يك دستگاه را توضيح مي دهد. مترجم همراه گروه شما خواهد بود و مطالب مطرح شده را ترجمه مي كند.

توجه: موارد يادشده، تنها چند نمونه از صدها كاربری شناخته شده برای مترجم پياپی است.


مطالب بیشتر:

Rate this post
برچسب ها