1 اردیبهشت 1397 مقالات

مشکلات مترجمان همزمان

خستگی،شرایط بد کاری، فقدان اطلاعات کافی،

بی توجهی محرز سازماندهندگان و نمایندگان نسبت به ترجمه شفاهی الویت های مترجم شفاهی را تغییر داده،

و امکان استفاده از قانون کمترین تلاش را فراهم می کند.

جستجو برای حفظ اعتبار عنصر مهم دیگری است که نقش عمده ای دارد.

مترجم شفاهی صادق در اصل باید شنوندگان خود را از اطلاعات از دست رفته آگاه سازد.

مشکلات مترجمان همزمان

با این وجود اگر در طول یک جلسه چندین بار این روند ادامه پیدا کند اعتبار مترجم به طور جدی زیر سوال می رود.

هچنین استفاده از این روند تاثیر گفته های گوینده را نیز کاهش می دهد.

به همین دلیل بیشتر مترجمان شفاهی از انجام این کار اجتناب می ورزند،

حتی اگر به سازماندهندگان و نمایندگان توضیح دهند که در شرایط بد کاری از دست رفتن اطلاعات اجتناب ناپذیر است.


مطالب مرتبط:

Rate this post
برچسب ها