6 فروردین 1398 بدون نظر مقالات

مترجم انگلیسی به فارسی

اکثر قریب به اتفاق مترجمین به آن می پردازند نیازمند یادگیری زبان انگلیسی است که همان مهارت اکتسابی را شامل میشود و همچنین مستلزم درک مطلب بالای مترجم می باشد. البته شایان ذکر است که درک مطلب یکی از نشانه های مهارت ذاتی مترجم است. زیرا که جملات بیان شده در همه زبان های دنیا همیشه صریح نیستند و گاهی اوقات ابهام داشته و دارای چند معنی هستند. این مشکل در یک زبان بیگانه برای یک مترجم بیشتر نمود می کند.  برای اینکه بتوانید منظور گوینده را دریابید باید با انواع ابهام و روش تفسیر آنها آشنا باشید و از یک نوع مهارت ذاتی برخوردار باشید تا مطالب را به خوبی بیان نمائید. ابهامات در جملات انگلیسی به دوگونه هستند ابهامات واژگانی و ساختاری.

در ابهامات ساختاری ممکن است کلمه ای دارای چند معنی باشد و در جمله ابهام ایجاد نماید مثل:

–  ابهام واژگانی (lexical ) : این ابهام در مورد واژه ای در جمله است که بیش از یک معنا بدهد.

مانند :

She was standing near the bank     او نزدیک بانک ایستاده بود –   او نزدیک ساحل ایستاده بود.

در فارسی: خانم پزشکی دیروز به دیدن حسن آمد.

از این جمله می­توان پنج گونه معنی برداشت نمود:

کار خانم پزشکی است – همسر خانم پزشک است – فامیلی خانم پزشکی است – فامیلی همسر خانم پزشکی است.

Ali passed the river yesterday    علی دیروز از رودخانه گذشت   –   علی دیروز مرد.

2- ابهام ساختاری ( structure ) : این ابهام خود به دو نوع ابهام تقسیم بندی می­شود.

* ابهام گروهی (grouping) : هرگاه توصیف گرهای اسم قبل از دو هسته اسمی ظاهر شود اعم از اینکه بین آنها حرف ربط باشد یا نباشد، ساخت مذکور دارای نوعی ابهام به نام ابهام گروهی است. برای حذف آن لازم است ترجمه را از هسته اسمی آخر شروع کنیم. این نوع ابهام در گروه اتفاق افتاده و بر روی درخت نحوی قابل توجیه بوده و در گروه بندی واژه ها تاثیر دارد. مانند :

More beautiful girls’     ترجمه1: تعداد بیشتری دختر زیبا         ترجمه2: دختران زیباتر

* ابهام گشتاری: ابهام گشتاری به دو نوع گشتار تقسیم­بندی می شود.

1- گشتار جابجایی

2- گشتارهای جانشینی

البته درک مطلب از طریق آشنائی مترجم با موضوع مورد ترجمه نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است، اگر در ترجمه کتب فنی، بدنبال دستگاه های واقعی نمی گشتم و از نزدیک تمامی اجزای آن را با نام های مصطلح رشته تراشکاری یاد نمی گرفتم، مطمئنا” اولین کار من آخرین کارم بود. تا زمانیکه مترجم احاطه کامل به موضوع ترجمه نداشته باشد، هیچگاه معنی درست الفاظ را از هیچ نوع واژه نامه فنی نمی تواند بیابد تا با متن تطبیق دهد. کلمات فنی هر رشته ای را باید به زبان گفتاری آن رشته ترجمه نمود. این به آن علت است که انسان ها در زبانهای مختلف، اول صحبت نموده اند بعد زبان شناسان آن زبان را به تحریر درآورده اند، اصطلاحات در آن رشته خاص بکارگرفته شده اند، بعد جزء آن رشته تخصصی شده اند. پس باید با لغات مصطلح آن رشته تخصصی و زبان تحریری آن مطلب آشنا بود. در هر حال آشنائی با موضوعی که قرار است مفاهیم کلمات آن را از زبان مبدأ به زبان مقصد منتقل نمود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

Rate this post

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *