10 بهمن 1397 بدون نظر مقالات

با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن و نیاز روزافزون به ارتباطات جهانی که پایه و اساس آن بر زبان انگلیسی استوار است نیاز به متخصصانی که توانایی ایجاد این ارتباط دو سویه را به بهترین شکل ممکن داشته باشند، روزافزون نموده است. تحولات روزافزون در تمامی عرصه ها و توسعه ارتباطات برپایی کمفرانس ها و سمینارها و گردشگري، نیاز به تعامل با دیگر ملل جهان و نقش و جایگاه مترجمی همزمان انگلیسی را برجسته تر نموده است. ترجمه همزمان نیازمند مهارتی است که تربیت نیروي ماهر در این زمینه، هرروز بیشتر از دیروز احساس می شود.

الف – جاي خالی کارشناسان متخصص ترجمه همزمان در زمینه هاي اقتصادي، بانک ها و همه وزارت خانه ها و موسسات خصوصی براي ترجمه مدارك فنی، تجاري و اداري روز به روز بیشتر شده و همین امر موجب گردیده که این سازمان ها به کارشناسان ترجمه همزمان احتیاج داشته باشند. ب – وجود کارشناسان متخصصمترجم همزمان در زمینه هاي فرهنگی، هنري و رسانه هاي همگانی براي ترجمه مطالب عمومی، روزنامه اي و خبري و برگردان گزارشات خبرگزاري ها به صورت آنلاین (برخط)، لازم است. ج – حضور کارشناسان متخصص مترجم همزمان در کلیه زمینه هاي ارتباطی با دیگر کشورهاي جهان به ویژه به منظور معرفی انقلاب اسلامی از دیدگاه سیاسی فرهنگی، که در مواردي به طور همزمان قادر به برگردان مصاحبه یا سخنرانی باشند، براي وزارت خانه ها و نهادهاي مختلف اهمیت فراوان دارد.

همانطور که همگان می دانند برگردندان لغات و اصطلاحات از زبان مبدأ به زبان مقصد ترجمه نامیده می شود. که همین امر به زبان بسیار ساده به دو نوع کلی تقسیم بندی میشود:

  • انگلیسی به فارسی
  • فارسی به انگلیسی

1. نوع اول که البته اکثر قریب به اتفاق مترجمین به آن می پردازند نیازمند یادگیری زبان انگلیسی است که همان مهارت اکتسابی را شامل میشود و همچنین مستلزم درک مطلب بالای مترجم می باشد. البته شایان ذکر است که درک مطلب یکی از نشانه های مهارت ذاتی مترجم است. زیرا که جملات بیان شده در همه زبان های دنیا همیشه صریح نیستند و گاهی اوقات ابهام داشته و دارای چند معنی هستند. این مشکل در یک زبان بیگانه برای یک مترجم بیشتر نمود می کند. برای اینکه بتوانید منظور گوینده را دریابید باید با انواع ابهام و روش تفسیر آنها آشنا باشید و از یک نوع مهارت ذاتی برخوردار باشید تا مطالب را به خوبی بیان نمائید. ابهامات در جملات انگلیسی به دوگونه هستند ابهامات واژگانی و ساختاری.

در ابهامات ساختاری ممکن است کلمه ای دارای چند معنی باشد و در جمله ابهام ایجاد نماید مثل:

ابهام واژگانی (lexical ) : این ابهام در مورد واژه ای در جمله است که بیش از یک معنا بدهد.

مانند :

She was standing near the bank او نزدیک بانک ایستاده بود – او نزدیک ساحل ایستاده بود.
در فارسی: خانم پزشکی دیروز به دیدن حسن آمد.
از این جمله می¬توان پنج گونه معنی برداشت نمود:
کار خانم پزشکی است – همسر خانم پزشک است – فامیلی خانم پزشکی است – فامیلی همسر خانم پزشکی است.

Ali passed the river yesterday علی دیروز از رودخانه گذشت – علی دیروز مرد.
2- ابهام ساختاری ( structure ) : این ابهام خود به دو نوع ابهام تقسیم بندی می¬شود.
* ابهام گروهی (grouping) : هرگاه توصیف گرهای اسم قبل از دو هسته اسمی ظاهر شود اعم از اینکه بین آنها حرف ربط باشد یا نباشد، ساخت مذکور دارای نوعی ابهام به نام ابهام گروهی است. برای حذف آن لازم است ترجمه را از هسته اسمی آخر شروع کنیم. این نوع ابهام در گروه اتفاق افتاده و بر روی درخت نحوی قابل توجیه بوده و در گروه بندی واژه ها تاثیر دارد. مانند :

More beautiful girls’ ترجمه1: تعداد بیشتری دختر زیبا ترجمه2: دختران زیباتر
* ابهام گشتاری: ابهام گشتاری به دو نوع گشتار تقسیم بندی می شود.
1- گشتار جابجایی
2- گشتارهای جانشینی

البته درک مطلب از طریق آشنائی مترجم با موضوع مورد ترجمه نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است، اگر در ترجمه کتب فنی، بدنبال دستگاه های واقعی نمی گشتم و از نزدیک تمامی اجزای آن را با نام های مصطلح رشته تراشکاری یاد نمی گرفتم، مطمئنا” اولین کار من آخرین کارم بود. تا زمانیکه مترجم احاطه کامل به موضوع ترجمه نداشته باشد، هیچگاه معنی درست الفاظ را از هیچ نوع واژه نامه فنی نمی تواند بیابد تا با متن تطبیق دهد. کلمات فنی هر رشته ای را باید به زبان گفتاری آن رشته ترجمه نمود. این به آن علت است که انسان ها در زبانهای مختلف، اول صحبت نموده اند بعد زبان شناسان آن زبان را به تحریر درآورده اند، اصطلاحات در آن رشته خاص بکارگرفته شده اند، بعد جزء آن رشته تخصصی شده اند. پس باید با لغات مصطلح آن رشته تخصصی و زبان تحریری آن مطلب آشنا بود. در هر حال آشنائی با موضوعی که قرار است مفاهیم کلمات آن را از زبان مبدأ به زبان مقصد منتقل نمود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

Rate this post

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *