18 فروردین 1397 مقالات

راه کار ها در مترجمی همزمان 4

بازسازی کلمه به زبان مبدا ، تلفظ کردن کلمه همان طوری که در زبان مبدا است

( کلمه ی انگلیسی yellowfin که در ترجمه ی شفاهی انگلیسی- فرانسه به همان صورت انگلیسی،

به کار رفته زیرا معادل فرانسوی thon jaune در  بحبوحه کار به ذهن مترجم خطور نکرده است.)

تاثیر این راه کار کمتر از تاثیر بومی کردن واژگان است،

زیرا تلفظ ناآشنای واژه ی بیگانه ممکن است به گوش شنونده نامانوس باشد در حالی اگر صورت نوشتاری آن را ببیند،

برایش آشنا و قابل فهم خواهد بود. همان گونه که بین ایتالیایی و اسپانیایی نشان داده شده است،

این راه کار برای ترجمه شفاهی از انگلیسی به ژاپنی یعنی هنگامی که بومی کردن تاثیر عکس دارد بسیار پر خطر است.

رمزگشایی (در حوزه حسابداری عمومی، maturity date،

که مربوط به زمان سررسید وام است با رمزگشایی به زمان بلوغ ترجمه شده است)

راه کار ها در مترجمی همزمان 4

این راه کار در حوزه ی واژگان فنی جدید که در آن واژگان به شیوه ای موازی در کشورهای مختلف پیشرفت می کنند،

می تواند موثر واقع شود اما وقتی این واژه ها قدیمی هستند مترجم باید احتیاط کند:رمزگشایی در واژه ی انگلیسی “tour d’echelle” ( حق مالک برای گذاشتن نردبان در ملک همسایه اش برای تعمیر دیواری که ملک آن ها را از هم جدا می کند.) منجر به جمله ای مبهم برای شنونده انگلیسی زبان می شود.


مطالب مرتبط:

Rate this post
برچسب ها