19 اسفند 1396 مقالات

جستجوی معادل در زبان مقصد 2

در رابطه با کار آماده سازی واژگان مشکل چند معنایی با استفاده از بافت متن مشخص شده،

به وسیله جمع آوری اطلاعات مکتوب کاملا کاهش یافته و حتی به طور کل از بین رفته است.

از طرف دیگر پیشرفت موازی بخش های مورد نظر علمی و فنی در کشورهای مختلف،

در طول ده ها سال به طور کلی بیانگر آن است که اصطلاحات فنی واقعیت،

را به روشی همسان یا خیلی نزدیک به هم تقطیع می کند .

علی رغم کمبود مدارک مترجمان شفاهی باز هم قادر هستند،

که معادل های متنی مربوط به اصطلاحات فنی که باعث بروز مشکل در ترجمه شده اند را پیدا کنند.

اگر مترجم نتواند معادلی دقیق برای واژه ی مورد نظر پیدا کند،

که این موارد معمولا کم پیش می آید، با همکاری گوینده و دیگر شرکت کنندگان در همایش این مسئله حل می شود.

جستجوی معادل

لازم به ذکر است که تفاوت عمده ای بین نیازهای یک مترجم شفاهی و یک مترجم وجود دارد.

این مترجمان که کارشان به صورت مکتوب حفظ شده و گاهی اوقات چاپ می شود،

ملزم به رعایت محدودیت هایی از جمله استفاده نکردن از واژه هایی که از زبان های دیگر وارد شده اند،

گویش های اجتماعی که به ندرت استفاده می شوند و طولانی کردن جمله هستند.

شرایط مترجمان شفاهی کاملا بر عکس است.

در حقیقت در همایش های فنی جایی که حجم اطلاعات قابل ملاحظه است شنوندگان روی محتوا متمرکز می شوند،

و به ظاهر جملات توجه نمی کنند که آیا عبارت خلاصه شده و یا در آن از کلمات نا آشنا یا نادر استفاده شده است

و یا کلمات درست انتخاب نشده اند.

بنابراین مترجمان برای استفاده از کلمات جدید، کلماتی که از زبان های دیگر وارد شده اند،

کاربرد نامانوس واژگان و کلمات مربوط به اصناف مختلف بسیار آزادترند به شرطی که این کلمات برای شنوندگان مفهوم باشند.


مطالب مرتبط:

5/5 - (1 امتیاز)
برچسب ها