12 اسفند 1396 مقالات

جستجوی معادل در زبان مقصد 1

ما بسیار بر این نکته تاکید کردیم که فهمیدن متن مبدا برای ترجمه کردن از اهمیت بالایی برخوردار است.
در واقع به نظر می رسد دو استدلال مهم به صحت ترجمه ای که به شیوه ی رمزگشایی انجام می شود،صدمه می زند:

نظری که بیانگر این است که هر زبان در حقیقت به جنبه های مختلفی تقسیم می شود،
و همچنین همان واقعیت باز به واحدهای مختلفی تقسیم می شود.
ایده چند معنایی اجباری زبان که منطقا نتیجه عملی است،
که در زبان های معمولی “شمار محدودی از نشانه ها که برای نشان دادن تعداد بی شماری موقعیت،
عناصر دنیای خارج، ارائه های متفاوت از یک واقعیت توسط گوینده های مختلف به کار می رود.

بنابراین یک عبارت داده شده می تواند با توجه به متن معناهای متفاوتی داشته باشد و با توجه به معنی باید به گونه ای دیگر ترجمه شود.

از این روش” فهمیدن برای ترجمه کردن” برخی سریع به این نتیجه می رسند،
که فقط یک توانایی خاص در حوزه ی مربوط به متن امکان یک ترجمه جدی را فراهم می سازد.

سطح خاصی از درک متن برای درک ارتباطات منطقی و کاربردی بین عناصر مختلف جمله و همچنین،
برای گزینش جملات مناسب در زبان مقصد کاملا ضروری است که معمولا مترجمان شفاهی خبره از این سطح از درک برخوردارند.


مطالب مرتبط:

Rate this post
برچسب ها