29 اردیبهشت 1397 مقالات

تجربه و شناخت تخصصی مترجمان شفاهی

بسیاری از مترجمان شفاهی اذعان می دارند که اصطلاحات فنی را برای همایش به ذهن می سپرند،

و بعد از همایش به سرعت آنها را فراموش می کنند.

اما برخی دیگر از مترجمان شفاهی معتقدند که در طی زمان مجموعه واژگان فنی بیشتری را آموخته اند.

به نظر می رسد که پیکره ی مورد مطالعه نظر دوم را تایید کند:

از نظر آماری نسبت اصطلاحات فنی شناخته شده برای مترجمان شفاهی با تجربه و نا آشنا،

برای همکاران کم تجربه تر آنها به گونه ای است که اغلب موجب می شود،

که افراد با تجربه تر گفتمانی منسجم داشته باشند در حالی که بقیه از انجام آن باز می مانند.

مترجم شفاهی که در زمینه ی همایش اطلاعات زیادی دارد یا در آن حوزه تحصیل کرده یا تجربه ی تخصصی دارد،

از امتیاز ویژه ای برخوردار است. با این وجود در صورتی که از وی خواسته شود،

تا ترجمه ی هم زمان انجام دهد کارایی او به سرعت کاهش می یابد.

تجربه و شناخت تخصصی مترجمان شفاهی

شخصی که در زمینه آمار تخصص دارد به عنوان مترجم شفاهی استدلال های آماری را از دیگر همکارانش،

که در این زمینه متخصص نیستند بهتر درک می کند،

ولی در زمینه اصطلاحات آماری جمعیت شناسی به اندازه ی آن ها اطلاعات ندارد.

برشماری شاخص های دیگر آسان است حتی اگر مشخص کردن تاثیر آن ها مشکل باشد.

از بین شاخص های موجود به ویژه دو شاخص حائز اهمیت هستند،

زیرا پیکره ی مورد مطالعه در مورد آن ها پدیده هایی را آشکار می کند،

که با نظرات و روش هایی که در برخی از محافل مهم کاری رواج دارند، مطابق نیست.


مطالب مرتبط: 

Rate this post
برچسب ها