12 آبان 1397 مقالات

بازار كار رشته های مترجمی

آنچه در خصوص وضعيت شغلی رشته های زبان های خارجی قابل بيان است به قرار زير است:
امكان تدريس اين رشته ها در مراكز آموزشی دولتی و خصوصی بخشی از بازار كار اين رشته ها را فراهم آورده است.
كار مترجمی اين رشته ها در صورتی كه گرايش مترجمی را انتخاب كرده باشيد موقعيت مناسبی را برای شما فراهم می كند.
وزارت امور خارجه به عنوان اصلی ترين مركز جذب دانشجويان فارغ التحصيل،
دانشكده های زبان سراسر كشور محسوب می شود،
و تعامل بين دانشكده زبان های خارجی با وزارت خارجه گرچه در شكل ايده آل خود قرار ندارد،
ولی در آينده نه چندان دور اين ارتباط به نحو مطلوبی شكل خواهد گرفت.

بازار كار رشته های مترجمی زبان های خارجی ارتباط مستقيمی با خارجيان و كار در خارج از كشور دارد،
و اين نحو ارتباط می تواند در اين بخش ها صورت پذيرد.

بازار كار رشته های مترجمی

در بخش فرهنگ: ارتباطات و رفت و آمدهايی كه در اثر برگزاری سمينارها، جشنواره ها،
نمايشگاه ها و مانند آن برگزار می شود فضای مناسبی برای استفاده از دانش آموختگان اين رشته هاست.
رونق بازار ترجمه آثار خارجی در اثر حمايت های بخش دولتی و خصوصی می تواند اشتغال مناسبی باشد،
برای تحصيل كردگان اين رشته ها.

در بخش صنعت: رفت و آمد در بخش صنعت و بازرگانی و به طور عموم در حوزه اقتصاد بسيار گسترده است،
و حضور مترجمان در كارخانه ها، ادارات و وزارتخانه ها برای ارتباط با بخش های خصوصی،
و دولتی كشورهای خارجی بخش وسيع و مهمی است برای جذب دانش آموختگان رشته های زبان خارجی.
استفاده از اينترنت و منابع خارجی در بخش های خصوصی و دولتی،
و ارتباط آنها با دنيای خارج بسيار گسترده شده و دانستن زبان خارجی،
و تسلط بر يك زبان به نحوی كه بتوان مخاطب را جذب نمود موقعيت خوبی را فراهم نموده است.


مطالب بیشتر:

5/5 - (1 امتیاز)
برچسب ها