19 آبان 1397 مقالات

اصولی از ترجمه همزمان

آشنایی با زبان شناسی و اصول علمی آن و همچنین علوم نوین مرتبط با زبان شناسی همچون معناشناسی و نشانه شناسی،
نیز از جمله مطالبی است که مترجم شفاهی می بایست بدان توجه عمیق مبذول دارد.
ازآنجا که امروزه همه زبان های زنده مجموعه ای متحول را تشکیل می دهند که با ترقی علم و فناوری بر پیچیدگی آنها هم اضافه می شود،
و ورود اصطلاحات و واژه های کوچه و بازار و مفاهیم خاص مورد کاربرد قشرهای گوناگون همچون جوانان،
( که از زبان خاص خود برای انتقال برخی مفاهیم استفاده می کنند) آشنایی خاص با این مقوله را می طلبد؛
لذا بر مترجم شفاهی است که این تحولات را هم دنبال کند و با ظرافت های آنها آشنا باشد.

توجه به ظرافت های زبانی و مشخصه های فر هنگی اقوام مختلف هم موضوعی است که نمی بایست از خاطر مترجم دور باشد.
برای مثال برخی از فرانسوی ها عادت دارند در زمان ابراز مخالفت و یا ناامیدی ازچیزی،
از دهان خود صدا هایی بیرون بیاورند که در فرهنگ فارسی ناشناخته است،
و می تواند رفتاری ناپسند تلقی شود و این جاست که مترجم باید این قبیل رفتارها را برای مخاطب خود توضیح دهد،
تا سوء تفاهمی برای طرفین به وجود نیاید.

نگارنده بر اساس تجربیات خود، به فراگیران رشته های مترجمی زبان توصیه می کند که در کنار زبانی که برای آن فعالیت می کنند،
حتماً یک زبان سوم را هم بر حسب نزدیکی واژگانی و یا ساختاری فراگیرند.
این کار هم به حوزه واژگانی و گستره اطلاعات عمومی آنها کمک می کند،
و هم از نظر روانی بر خود مترجم و مخاطبان وی تأثیری بسیار مثبت می گذارد.

از جمله این زبان ها که ساختاری نزدیک تر به زبان فرانسه دارند می توان به انگلیسی، اسپانیایی وایتالیایی اشاره کرد.
چند خوش و بش ساده با مخاطبان به زبان های مختلف در دیدارها می تواند،
اثری عمیق بر فضای فکری مخاطبان و تصویر ذهنی ایشان از مترجم و کشوری که بدان تعلق دارد،
بگذارد که نباید این آثار را دست کم گرفت.

اصولی از ترجمه همزمان

چون بخش عمد ه ای از نتیجه بخشی دیدار های بین المللی به طور کلی با ایجاد روابط مثبت و سازنده،

در همان لحظات اول دیدارها و گفتگو های ساده ای که شاید کم اهمیت به نظر برسند، شکل می گیرند.
چند نکته ارتباط دیداری در ترجمه معمولاً از اهمیت بالایی برخوردار است.
بین مترجم و کسی که سخن می گوید باید ارتباط بصری برقرار باشد و حتی الامکان مترجم همزمان او را در حوزه نگاه خود داشته باشد.

برخی از افراد با اینکه فارسی سخن می گویند ولی با این حال از ادبیات کلامی و گویشی خوبی برخوردار نیستند،
کلمات و جملات را درست ادا نمی کنند و به طور کلی خوب سخن نمی گویند.
در این قبیل موارد مترجم باید توجه داشته باشد که در مواجهه با این قبیل موارد « اصل کلام » را حفظ و در قالب مطلوب و صحیح بریزد.

در دیدار هایی که قرار است در آنها از عبارت های قرآنی، احادیث و یا ضرب المثل های عربی،
کاربردی در زبان فارسی استفاده شود مناسب است،
که به سخنران و گوینده کلام ( ترجیحاً از قبل) توصیه شود،
که معانی و معادل فارسی آنها را هم بگوید تا کار انتقال مفاهیم با امانت همراه باشد.


مطالب بیشتر:

Rate this post
برچسب ها