4 فروردین 1397 مقالات

راه کار ها در مترجمی همزمان 2

اگر مترجم شفاهی در اتاقک مخصوص ترجمه تنها باشد

می تواند راه حل مشکل اصطلاح شناختی اش را با مراجعه به منابعی که در اتاقک مخصوص ترجمه در اختیارش است، پیدا کند:

متون مربوط به کار، فرهنگ لغت ها، فهرست کلمات و غیره.

کار آماده سازی واژگان تاثیر به سزایی بر این راه کار دارد:

سازمان دهی درست واژگان، دسته بندی درست متون و اطلاعات، تعیین موقعیت درست اصطلاحات فنی دسترسی به اطلاعات را در طول جلسه آسان می کند.

به عنوان مثال وقتی با یک نگاه به متون مربوط به کار می توان واژه ی مورد نظر را پیدا کرد

این راه کار بسیار جالب توجه به نظر می رسد.

گاهی مراجعه به فرهنگ لغت نیاز به وقت و انرژی بیشتری دارد و

معمولا وقتی از این روش استفاده می شود که واژه مورد نظر مهم بوده و

همچنین سرعت و حجم اطلاعات گفتگو پایین باشد.

راه کار ها در مترجمی

ساده کردن شامل جا به جایی ایده ی مورد نظر با ایده ای کلی تر است

وقتی که مترجم شفاهی اصل مطلب را متوجه شده و نه حواشی آن را.

( دستگاه تقویت کننده فشاری، دستگاه تقویت کننده ترجمه شده است.)

این راه کار به وقت و انرژی کمتری نیاز دارد اما موجب از دست دادن بخشی از اطلاعات می شود.

به هر حال گاهی شنونده هیچ بخشی از اطلاعات را از دست نمی دهد

اگر بافت متن به اندازه ی کافی واضح باشد یا از وسایلی مثل اسلاید و نمودار استفاده شده باشد.

بازسازی تقریبی صوت شنیده شده توسط مترجم راه کاری کاملا مکانیکی است اما به طور شگفت انگیزی موثر است:

شنوندگان به کمک بافت متن و مجموعه شناختی خود واژه و معنای را به خوبی متوجه می شوند و گاهی اصلا متوجه مشکلات مترجم شفاهی در ترجمه ی آن نمی شوند به خصوص اگر در آن اصطلاح اسم خاص هم وجود داشته باشد( “عدد فروید” یا ” آنتن یاگی”) یا اینکه آن اصطلاح از لحاظ واج شناختی به معادل های متنی در زبان مقصد نزدیک باشد.

اگر گوینده سریع صحبت کند و حجم اطلاعات هم زیاد باشد مترجمان برای دنبال کردن وی به تمام انرژیشان نیاز دارند. گاهی پیش می آید که اطلاعات بد درک شده یا کم اهمیت تلقی شده به نفع ادامه جمله حذف شده است.

گاهی این حذف اطلاعات نتیجه انتخاب مترجم نیستند و بیشتر تصادفی اتفاق می افتند تا اینکه یک راه کار به حساب بیایند:

گاهی پیش می آید که در نتیجه ی تلاش زیاد حافظه یا تلاش زیاد برای

تولید گفتمان توانایی گوش دادن مترجم کاهش یافته و

وی بدون اینکه خودش هم متوجه شود بخشی از اطلاعات را از دست می دهد.

وقتی مترجم تصمیم به حذف بخشی از اطلاعات می گیرد،

حذف کردن موجب از دست رفتن کل اطلاعات منتقل شده با اصطلاح فنی مورد نظر است.

تنها توجیه این روند این است که وقت و انرژی کمی نیاز دارد و

مترجم می تواند بر قسمت مهم تری از گفتمان متمرکز شود و اصل مطلب را حفظ کند.

لازم به ذکر است که در عمل برای مترجمان خبره نیز شرایطی پیش می آید که مجبور به حذف بخشی از اطلاعات می شوند.


مطالب مرتبط: 

Rate this post
برچسب ها