27 دی 1396 مقالات

نكات مهم مترجم همزمان

لازم به ذكر است كه از مترجم همزمان در كنفرانس هاي بين المللي، همايش هاي جهاني،
اجلاس بزرگ، سمپوزيم هاي دوره اي و برنامه هايي از اين دست استفاده مي شود.
پس براي مذاكرات بازرگاني و جلسه هايي كه تعداد شركت كنندگان آن اندك است بايد از مترجم پياپي كمك جست.
در مراسم هايي كه بيش از دو ساعت به طول می انجامند
از جمله نشست هاي جمعيِ سالانه، معرفي محصولات جديد و ضيافتهاي تشريفاتي، به دو مترجم همزمان نياز است.

واقعيت اينست كه ترجمه همزمان، تمركز فكريِ بالايي را مي طلبد
و تجربه نشان داده است كه هر مترجم همزمان مي تواند حدود نيم ساعت كار مفيد (مداوم) انجام دهد.
پس از اين مدت زمان، بايد نفر دوم جاي او را بگيرد.
از اين گذشته، تجهيزات ويژه اي براي ترجمه همزمان لازمند.

نكات مترجم همزمان

يك اتاقك با ديواره عايق صوتي كه نسبت به سخنگوي جلسه، ديد داشته باشد
و يك سيستم صوتي كه صدا را واضح به مترجم برساند، از جمله اين تجهيزات بشمار مي روند.
ميكروفوني نيز لازم است كه صداي مترجم را به گوش حاضرين در جلسه برساند.
دادن اطلاعات كافي و به موقع به مترجم در مورد موضوعِ نشست، پيش از آغاز جلسه ترجمه، كاملاً واجب است.
از آنجاييكه ترجمه، در آنِ واحد انجام مي شود، فرصتي براي مرور مطالب بيان شده و تصحيح اشتباهات وجود ندارد.
نکاتی که در مورد مترجم همزمان باید رعایت شود:

  1. پيش نويس سخنراني ها را در اختيار مترجم قرارداده و واژگان تخصصي را به وي توضيح دهيد.
  2. پيش از تاريخ جلسه، ساعتي را با مترجم تعيين كنيد تا وي را در مورد سياست هاي شركت يا سازمان خود و هرآنچه كه مترجم بايد از آن آگاه باشد، توجيه كنيد.
  3. برنامه روز جلسه را به مترجمان بدهيد تا براي كار خود برنامه ريزي كنند. ممكن است كه يكي از مترجمان در مورد بخشي از جلسه، اطلاعات تخصصي داشته باشد و بهتر از عهده آن برآيد.

ممكن است مطالب فوق، در ذهن شما ايجاد وحشت كند اما حقيقت اينست،
كه برگزاري آبرومندانه يك مراسم مي طلبد كه برنامه ريزي قبلي آن، دقيق و همه چيز، حساب شده باشد.


مطالب مرتبط:

برچسب ها