11 فروردین 1397 مقالات

راه کار ها در مترجمی همزمان 3

وقتی مترجم فکر می کند که اطلاعات مهمی را از دست داده است،

می تواند موقتا ترجمه اش را متوقف کرده و به شنوندگان اطلاع دهد.

آن ها می توانند واکنشی نشان ندهند، بعد از تمام شدن صحبت گوینده از او توضیح بیشتری بخواهند،

یا اینکه همان لحظه وارد بحث شوند.

اغلب از این راه کار استفاده نمی شود: در واقع، این روش مستلزم مقداری وقت است،

و علی رغم درستی و صداقت اعتبار مترجم را کم می کند.

به جز راه کار اول،از تمام این راه کارها در مرحله ی دوم ترجمه یعنی بازسازی پیام هم استفاده می شود.

در این مرحله برای غلبه بر مشکلات ترجمه ی اصطلاحات فنی در زبان مبدا،

مترجمان شفاهی از راه کار های زیر هم استفاده می کنند.

راه کار ها در مترجمی همزمان 3

توضیح یا اطناب: اصطلاحاتی که در زبان مبدا وجود ندارند،

برای مترجم نا آشنا هستند یا در آن لحظه برای مترجم قابل فهم نیستند با توضیح و اطناب جایگزین می شوند .

این راه کار از جنبه ی اطلاعاتی مفید است اما به زمان زیادی نیاز دارد.

اصطلاح فنی در زبان مبدا از لحاظ صرفی یا واجی تغییر داده می شود تا به واژگان زبان مقصد نزدیک شود،

( در یک ترجمه ی شفاهی فرانسه-انگلیسی،واژه ی télédétection که معادل انگلیسی آن remote sensing است به teledetection ترجمه شده یعنی واژه ی فرانسه با تلفظ انگلیسی بیان شده است.)

این راه کار “وارد کردن کلمات بیگانه” که مورد تایید مدافعان زبان مقصد نیست، ،

به ندرت توسط مترجمان استفاده می شود. اما در ترجمه ی شفاهی،

اولویت انتقال سریع اطلاعات و ناپایداری سخن استفاده از این روش را توجیه می کند.

در حقیقت، این راه کار به دلیل اینکه به زمان و انرژی کمی نیاز دارد، در این سه حالت بسیار موثر است

وقتی زبان مبدا و مقصد خیلی به هم نزدیک باشند ( مثل اسپانیایی و فرانسه)،

وضوح و ریشه شناسی مشترک و یادآوری کلماتی که از یک خانواده هستند به شنوندگان این امکان را می دهد،

تا معنای واژه های بیگانه را درک کنند.

وقتی “واژگان قرضی” در زبان مبدا و مقصد رایج هستند:

برای مثال ژاپنی و عبری بسیاری از واژگان انگلیسی را قرض گرفته اند که علاوه بر هم معناهای بومی استفاده می شوند. وقتی مترجم شفاهی در حوزه ی فنی از راه کار “بومی کردن کلمات بیگانه” استفاده می کند، اغلب به معادل هایی می رسد که قبلا در واژگان رایج زبان وجود داشته اند یا اینکه به آن ها شبیه هستند.

وقتی شنوندگان عادت دارند که متون فنی را به زبان مبدا مطالعه کنند به راحتی وقتی اصطلاح فنی را می شنوند آن را درک می کنند. همچنین آن ها بدون زحمت اصطلاح خاصی را که مترجم تلفظ می کند تشخیص می دهند زیرا احتمالا خودشان هم آن را همان طور تلفظ می کنند.


مطالب مرتبط:

برچسب ها